Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.be-lovely.pl prowadzony i
administrowany jest przez firmę: DUST STUDIO Alan Budzyński,
NIP 7981482797, REGON 388442148, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
2. Sklep świadczy usługi za pośrednictwem internetu .
Usługę należy przez to rozumieć usługę w zakresie bieliźniarstwa lub usługę krawiecką wykonaną na indywidualne zamówienie Usługobiorcy z materiałów własnych polegającą na wyrobie (uszyciu) dla Usługobiorcy bielizny (biustonosza, majtek, stroju kąpielowego itp.) lub innych ubiorów według podanych przez Usługobiorcę wymiarów (standardowych lub indywidualnych) i na podstawie wybranego przez Usługobiorcę modelu przedstawionego na stronie internetowej.
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.be-lovely.pl
4. Modele w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone i opisane, informacje zawierają właściwości, cenę, rodzaj materiału z którego są wykonane itp.
5. Klient zamawiając usługę dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając jej rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

6. Adres do korespondencji:
DUST STUDIO Alan Budzyński
ul. Batalionów Chłopskich 91/6
, 01-307 Warszawa
e-mail: kontakt@be-lovely.pl , Biuro obsługi klienta  tel. 515-366-558

7. Zakup w sklepie internetowym www.be-lovely.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Jak kupować w sklepie internetowym :
8. (1) – Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć na przycisk  (Dodaj do koszyka).
8. (2) – Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku (Koszyk), który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.
8. (3) – Po wybraniu opcji  (Zrealizuj zamówienie), uruchomi się strona, gdzie należy utworzyć  konto klienta (Założ konto ).Jeżeli nie chcesz zakładać konta możesz skorzystać z opcji natychmiastowych zakupów  jako gość (Zakupy bez rejestracji). Warunkiem realizacji zamówienia  jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.
8. (4) – Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do rachunku), należy wybrać sposób płatności.
8. (5) – Po wybraniu sposobu płatności należy zaakceptować zamówienie kliknąć przycisk (Potwierdź zakup). Naciskając przycisk Klient oświadcza ,że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

9. Gdy proces składania zamówienia zostanie doprowadzony do końca Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcie zamówienia na adres e-mailowy podany w danych logowania.
W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma podsumowanie zakupów : ilość zakupionych produktów, cena całkowita wraz z dostawą . W przypadku wybrania opcji płatności przelewem na konto sklepu, wiadomość będzie zawierała dodatkowo dane niezbędne do dokonania przelewu.
10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie www.be-lovely.pl . Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
11. Firma DUST STUDIO właściciel www.be-lovely.pl może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
12. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
13. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą realizowane.
14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.be-lovely.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
15. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT na zakupiony towar. Aby go otrzymać prosimy w uwagach do zamówienia poprawnie wypełnić dane firmy wraz z nr NIP.
16..Firma prowadzi wyłącznie  sprzedaż wysyłkową nie ma  możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru .

III. Ochrona danych osobowych – Dane Osobowe Klientów są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością,  wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia. Nie są udostępniane osobom trzecim oraz używane w celach reklamowych (z wyłączeniem przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe  to jest firmy kurierskiej DHL i Poczty Polskiej w zakresie umożliwiającym poprawne zaadresowanie przesyłki i dostarczenia zamówienia). Poza informacjami dotyczącymi realizacji nie będziecie Państwo otrzymywać żadnych nie zamawianych ofert.

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych na stronie www.be-lovely.pl – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane , zabezpieczone i chronione przed dostępem osób trzecich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .

17. Dostawa –  Zamówiony towar dostarczany jest  pod wskazany podczas rejestracji konta adres za pośrednictwem firmy Kurierskiej . Podczas składania  zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem vat.
18. Akceptując regulamin poprzez złożenie zamówienia kupujący zobowiązuje się do odbioru paczki a, w przypadku jej nieodebrania  pokrycie kosztów wysyłki oraz jej zwrotu do siedziby firmy wysyłającej.
19. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek – zwrotów wysyłanych za pobraniem.

20. Reklamacje- Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.be-lovely.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Batalionów Chłopskich 91/6, 01-307 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji.
Klientowi przysługuje prawo do wyboru : nieodpłatnej naprawy, wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy (nowy), obniżenia jego ceny lub zwrotu kosztów. Zwrot należnej kwoty  nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

21. Zdjęcia produktów umieszczone w naszym sklepie są dostarczane przez producentów są to zdjęcia demonstracyjne. Ze względu na różnicę i kalibrację monitorów, rzeczywista głębia i odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić .

22. Płatność – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu
b) Płatności elektroniczne PayNow – szybki przelew online / BLIK / karta kredytowa lub debetowa

23 . Pozasądowe sposoby rozpatrywania  reklamacji i sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem.
W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału
w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę pisemnie w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

•   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
•   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
•   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

24 .Postanowienia Końcowe
Klient przed zarejestrowaniem się w serwisie obowiązany jest zapoznać się z treścią  regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie klient oświadcza , iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the compare bar
Porównaj
Porównaj ×
Porównaj! Kontynnuj zakupy
0
0